11 กุมภาพันธ์ 2563

เช้าวันอังคารที่ทำเนียบ ได้พูดคุยกับพี่น้องนักข่าวเช่นเคยครับ วันนี้ทุกคนดูไม่สดใสร่าเริงเหมือนทุกๆ ครั้ง ก่อนอื่นผมเลยต้องขอแสดงความเสียใจและให้กำลังญาติพี่น้องผู้สูญเสียทุกท่านครับ ห้วงเวลานี้เราต้องช่วยกันประคับประคองความรู้สึกที่อ่อนไหวของทุกฝ่าย และร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ส่วนเรื่องมาตรการเยียวยาผู้เสียหายนั้น ผมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่สุด เราจะดูแลอย่างดีทั้งด้านร่างกาย สภาพจิตใจ และทรัพย์สิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประสานและทำงานหนักกับเรื่องนี้ เมื่อถามถึงการอภิปรายในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า ผมตอบไปว่าได้มีการหารือกับหัวหน้าพรรคร่วมฯ ไปแล้วว่าการอภิปรายครั้งนี้ทุกฝ่ายต้องช่วยในนามรัฐบาลเพราะเป็นหน้าที่ ทั้งเรื่องข้อมูล การประสานงาน การทำความเข้าใจกัน และการเตรียมความพร้อมต่างๆ ที่จะมีการนัดหารือกันที่พัทยา โดยผมมีแผนจะไปร่วมด้วย ผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ไม่น่ากังวลอะไรครับ ส่วนเรื่องการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 2 […]

Read More

9 กุมภาพันธ์ 2563

ผมขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ จ.นครราชสีมา โดยเฉพาะญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ ยังขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ที่อยู่ในสภาวะหวั่นวิตกจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อผ่านพ้นเหตุการณ์ไปได้แล้ว เชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้น สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาลจะดูแลเป็นอย่างดี โดยมีมาตรการเยียวยาจากหลายกระทรวง ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการสูญเสียต่อไป

Read More

5 กุมภาพันธ์ 2563

ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนเป็นหัวใจการขับเคลื่อนนโยบาย “พลังงานเพื่อทุกคน” ครับ ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายวันนี้ได้ไปร่วมวางศิลาฤกษ์คลังน้ำมันบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคอีสาน คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ของปี 2564 ครับ นอกจากเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานซึ่งเป็นความร่วมมือกันของเอกชนแล้ว การขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ ยังลดการขนส่งทางรถบรรทุกลงไปราว 200,000 เที่ยว/ปี ถือว่าช่วยลดเชื้อเพลิงการขนส่งไปได้เกินกว่า 20 ล้านลิตร/ปี ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม แถมยังลดอุบัติเหตุ และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคท้องถิ่น ผ่านการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ชุมชนใกล้เคียงจำนวนมาก ในภาพรวมของประเทศ เป็นการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน แบบนี้ win-win ทุกฝ่ายครับ #พลังงานเพื่อทุกคน#energyforall

Read More

4 กุมภาพันธ์ 2563

อัพเดทข้อมูลข่าวสารเมื่อเช้าก่อนประชุม ครม. ที่ทำเนียบครับ พี่น้องนักข่าวถามถึงทิศทางของพรรคร่วมรัฐบาลและประเด็นอภิปรายของฝ่ายค้าน ผมก็ตอบไปว่า เราเป็นรัฐบาลด้วยกัน ดังนั้นการอภิปรายตอบข้อซักถามจึงเป็นความมือร่วมกันในนามรัฐบาลอยู่แล้ว ทางพรรค พปชร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเสียงของพรรคร่วมฯ จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านนั้น เป็นดุลยพินิจของประธานสภาครับว่าจะพิจารณาอย่างไร เมื่อข้อกล่าวหาชัดเจนแล้ว เราก็มีหน้าที่เตรียมตัวและพูดคุยกันในพรรคร่วมฯ เพื่อเตรียมข้อมูลตอบข้อซักถามของฝ่ายค้าน เมื่อถามถึงการเตรียมพร้อมของพรรค พปชร. ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 2 กำแพงเพชร ผมได้ให้ความมั่นใจและขอให้ชาวกำแพงเพชรให้ความไว้วางใจว่าพรรค พปชร. จะได้เสียงจากการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้กลับคืนมา ตอนนี้เรามีการตั้งให้คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้ง ซึ่งเร็วๆ […]

Read More