9 กุมภาพันธ์ 2563

ผมขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ จ.นครราชสีมา โดยเฉพาะญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ ยังขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ที่อยู่ในสภาวะหวั่นวิตกจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อผ่านพ้นเหตุการณ์ไปได้แล้ว เชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้น

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาลจะดูแลเป็นอย่างดี โดยมีมาตรการเยียวยาจากหลายกระทรวง ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการสูญเสียต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *