5 กุมภาพันธ์ 2563

ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนเป็นหัวใจการขับเคลื่อนนโยบาย “พลังงานเพื่อทุกคน” ครับ

ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายวันนี้ได้ไปร่วมวางศิลาฤกษ์คลังน้ำมันบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคอีสาน คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ของปี 2564 ครับ

นอกจากเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานซึ่งเป็นความร่วมมือกันของเอกชนแล้ว การขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ ยังลดการขนส่งทางรถบรรทุกลงไปราว 200,000 เที่ยว/ปี ถือว่าช่วยลดเชื้อเพลิงการขนส่งไปได้เกินกว่า 20 ล้านลิตร/ปี ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม แถมยังลดอุบัติเหตุ และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคท้องถิ่น ผ่านการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ชุมชนใกล้เคียงจำนวนมาก

ในภาพรวมของประเทศ เป็นการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน แบบนี้ win-win ทุกฝ่ายครับ

#พลังงานเพื่อทุกคน
#energyforall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *