8 กุมภาพันธ์ 2563

สวัสดีวันพระใหญ่ วันมาฆบูชา ครับ วันนี้ใครไปทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียนที่ไหน ขอให้เดินทางปลอดภัย มีความสุขกายสุขใจนะครับ อนุโมทนาสาธุครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *